Rooms list

Kralja Petra I stan 106 m2

*Lokacija: Kragujevac, Centar 3, ul.Kralja Petra I bb, stan br.27, kp.4001/6, 4001/6 i 4001/4 .KO Kragujevac 3, LN br.10430 KO Kragujevac 3.

0€
  • Room Size 105.74

Bandići – poslovni prostor

Poslovni kompleks u Bandićima, robna kuća, restoran, poluotvoreni i zatvoreni magacin, poslovni prostor pogodan za višenamenske delatnosti.

0€
  • View Da
Showing 81 to 82 of 82 results